Hakkımda

Hakkımda

YRD. DOÇ. DR. RAMAZAN ZENGİN

Eğitim:

Doktora                    : İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İngiliz Dili Eğitimi, (1999-2005)

Yüksek Lisans             : İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

                                   Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, (1992-1995)

Lisans                        : İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Yabancı Diller Eğitim Bölümü,

                                    İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı (1988-1992)

Lise                            : Isparta Lisesi, (1985-1988)

                                    Nordertor Schule, Almanya, (1982-1984)

Orta Okul                  : Orientierungsstufe, Almanya, (1980-1982)

İlkokul                        : Friedrich Ebert Schule, Almanya, (1976-1980)

Yabancı Dil:      

                                    İngilizce (ileri duzey),

                                    Almanca (ileri duzey)

                                    İspanyolca (başlangıç düzeyi)

Tezler:

1.            Yüksek Lisans:

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Alıştırmalar

2.            Doktora:

İSTANBUL İLİ ANADOLU LİSELERİ TEMELİNDE İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ARAÇ-GEREÇ VE TEKNOLOJİ KULLANIM OLANAKLARI/YETERLİLİKLERİ

Bilimsel Yayınlar:

1.       “Individualized Education in the Context of Turkey: Communication in Education”, 1st International Communication in the Millenium, University of Texas at Austin, February 2003, s. 479-507

2.       “A Research About the English Language Teachers’ use of Instructional Technologies in Turkey”, HAYEF Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, Ekim 2007, ss 79-102

3.       “Oluşturmacılık Kuramı Bağlamında Çevrimiçi Öğretim Platformu MOODLE’ın Öğretmen Yetiştirmede Kullanımı, HAYEF Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, ss. 55-73

4.       Using Virtual Learning Environments in Language Teaching: Machinima And Victa As Two Case Studies, İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Dergisi (AUZED) Cilt 1, Sayı 1, Ocak 2015, IJODE, ss. 55-65

Kitap Bölümü Yazarlığı:

Zengin, Ramazan. “Using 3-D Virtual Learning Environments to Improve Listening Skill.” Intelligent Design of Interactive Multimedia Listening Software. N.p.: IGI, 2015. 296-312. Print.

Bilimsel Projeler:

1.         Proje Adı          : Yabancı Dil Öğretiminde bir Çevrimiçi Öğretim Platformu Uygulaması

Proje No : 1828  – İstanbul Üniversitesi (Ulusal Proje)

Görevi    : Proje Yürütücüsü

Tarih                  : Nisan 2008 – (19 AY) –  Nisan 2010

2.       Proje Adı : Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Mobil Teknolojiler ile Yabancı Dil Öğretimi: iPad Üzerinde Örnek Bir Uygulama

Proje No :  28930 – İstanbul Üniversitesi (Ulusal Proje)

Görevi    : Proje Yürütücüsü

Tarih                  : Aralık 2013 – (15 Ay) – Mart 2014

3.      Proje Adı             : EU Project – CoMet / Kooperative Lehr- und Lernmethoden in der Lehrer Aus- und Weiterbildung
Proje No : AB Projesi – 517698-LLP-1-2011-1-COMENIUS-CMP
Görevi    : Araştırmacı
Tarih                   : Ekim 2011 – Eylül 2014

4.      Proje Adı             : EU Project – CAMELOT ‘CreAting Machinima Empowers Live Online Language Teaching and Learning”. 2-year EU funded Project for Language Educators about Creating Videos (machinima) in Virtual Worlds.
Proje No : AB Projesi –  543481-LLP-1-2013-1-UK-KA3-KA3MP
Görevi    : Araştırmacı
Tarih      : Aralık 2013 – Kasım 2015

5.      Proje Adı             : Establishing the Virtual Campus of Istanbul University in the Second Life Platform
Proje No : 34106 – İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Güdümlü Proje
Görevi    : Araştırmacı
Tarih       : Ekim 2013 – Ekim 2015

6.      Proje Adı             : VICTA Project (Virtual Campus for Teacher Academy)
Proje No :  33456 / İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) Projesi
Görevi    : Araştırmacı
Tarih     : Kasım 2013- Ağustos 2014

7.      Proje Adı : Engelli Çocukların Eğitiminde Robot Kullanımı / Türkçe Konuşan ve Anlayan Robotlar
Proje No : 43480 – İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) Projesi
Görevi    : Araştırmacı
Tarih                   : Mayıs 2014- Temmuz 2015

8.         Proje Adı          : Second Life ile Matematik Öğretimi: Dönüşüm Geometrisi Örneği

            Proje No          : 49420 —   YADOP

            Görevi : Araştırmacı

Tarih                   : 20 Haziran 2014 – 30 Haziran 2015

9.       Proje Adı : Erasmus Öğrencilerine Yönelik Üç Boyutlu Sanal Ortam Desteği İle Oryantasyon ve Temel Düzey Türkçe Eğitimi

            Proje No          : 52047

Görevi    : Araştırmacı

Tarih                   : Haziran 2015 – Haziran 2016

10.       Proje Adı          : Otistik Çocukların Eğitiminde Robot Kullanımı

Verdiği Akademik Dersler:

Doktora Düzeyinde Dersler                                                    Yarıyıl                                      Kredisi

Seminer                                                                                  Güz                                           3-0-3   

Yüksek Lisans Düzeyinde Dersler                                           Yarıyıl                                      Kredisi

Yabancı Dil olarak İngilizce Öğretiminde Öğrenme Özerkliği Bahar                                      3-0-3

Seminer                                                                                  Güz                                            3-0-3   

Lisans Düzeyinde Dersler                                                        Yarıyıl                                      Kredisi

İngilizce Dilbilgisi II                                                                   2                                              3-0-3

Dil Edinimi                                                                               3                                              3-0-3

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I                                          3                                              3-0-3

İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II                                         4                                              3-0-3

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı                              4                                              2-2-3

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme                            5                                              2-2-3

Araştırma Becerileri                                                                 6                                              3-0-3

İkinci Yabancı Dil Olarak İngilizce I – II                                     6                                              3-0-3

Materyal Değerlendirme ve Uyarlama                                      7                                              3-0-3

Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi                                           7                                              2-2-3

Okul Deneyimi II                                                                      7                                              2-2-3

Öğretmenlik Uygulaması                                                         8                                              2-6-5

Baslangic Duzeyinde Ingilizce I – II                                          8                                              3-0-3

İngilizce Öğretiminde Güncel Konular                                      8                                              2-0-2

İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı Dersleri                                                                     Kredisi

Materyal Değerlendirme ve Uyarlama                                                                                      3-0-3

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı                                                                              2-2-3

Yürüttüğü Tezler (Tamamlanmış):

 1. Esin A. (Aralık 2011), Bulgaristan’da Türkçe Öğretimi ve İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
 2. Bahar Ç., (Ekim 2012), Appraising DYNED: A Study into the Teaching of Language Skills and Technical Features, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
 3. Serhat K, (Mart 2014), Yabancı Dil Olarak İngilizcede İlgi Tümceciği Edinimi: Tek Dilli ve Çift Dilli Öğrencilerin Edinim Sıralamaları, İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
 4. Burcu H.,(Şubat 2015), Yabancı Dil Olarak Türkçe ve Ana Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarında Öğrenme Stratejilerinin İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
 5. Ayşe G. (Eylül 2015), The Effects of Computer Assisted Language Learning (CALL) on Vocabulary Teaching, İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi

Konferans Düzenleme Komitesi:

İstanbul Üniversitesi 550. Yıl kutlamaları “21. Yüzyılda Yabancı Dil Öğretimi” Sempozyumu 19 Aralık 2003

Dergi Yayın Kurulu Üyelikleri:

Istanbul Eğitimde Yenilikcilik Dergisi  [Istanbul Journal of Innovations in Education],  Istanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Verdiği Seminerler:

 1. “ONLINE TEACHING PLATFORMS IN ELT IN THE DIGITAL AGE”, TECHNOLOGY: CURRENT APPROACHES, NEW TRENDS AND BEST EXAMPLES IN E-DUCATION”, Kültür Koleji, 4 Nisan 2009
 2. “TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS”, Bahcesehir Besiktas Koleji, 15 Mayis 2009
 3. THEORY AND PRACTICE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING, OUP, İstanbul, 1 Mart 2010
 4. ACADEMIC LEXIS, OUP Lizbon, 28 Nisan 2010
 5. EmergIng TechnologIes In Language EducatIon, Istanbul University Language Center, Istanbul, 12 Mayıs 2012
 6. LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS, MOODLE, Istanbul University Rectorship, Istanbul, 22 Haziran 2012
 7. EmergIng TechnologIes In Language EducatIon, Istanbul University Language Center, Istanbul, 26 Temmuz 2012
 8. Inovasyon Fuari, Proje Tanitimi, 24-27 Ekim 2013
 9. SECOND LIFE IN TEACHER EDUCATION for Turkish Instructors, IU LANGUAGE CENTER, Istanbul, 25 Subat 2014
 10. SECOND LIFE IN TEACHER EDUCATION for English Instructors, IU Language School, Istanbul, 6 Mart 2014
 11. 3-D Virtual Learning Environments and ELT, YTU, Eğitim Teknolojileri Zirvesi, 31 Mayis 2014
 12. Mobile Learning, Hava Harp Okulu Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı , 18 Eylül 2014
 13. Istanbul University Virtual Campus Project on Second Life, 3. Ulusal Dil Egitim Kurultayı, Boğazici Üniversitesi, 24 Ekim 2014
 14. 3 Boyutlu Sanal Öğrenme Ortamlari, Hava Harp Okulu Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı, 22 Ocak 2015
 15. Öğretmen Eğitiminde Teknolojik Boyut: Sanal Öğrenme  Ortamları ve Makinema, ETZ 2015, Bahcesehir Universitesi, 14 Mart 2015
 16. Introduction to virtual worlds and second life, Bogazici Universitesi, 9 Nisan 2015

Katıldığı Konferans ve Seminerler:

 1. Dil ve Dünya: Dillerin İşleyişi ve Devingenliği, İstanbul Üniversitesi, 8-9 Temmuz 1999.
 2. Akşit Göktürk Anma Toplantısı, 22-23 Şubat 2001
 3. Strategies – Based Instruction on Learner Strategies and Preferences, Özel Edirne Beykent Koleji, Prof. Andrew D. Cohen, 1 Nisan 2001.
 4. ELT Conference, Excellence Through Empowerment, Maltepe Üniversitesi, Jane Revell-Mark Powell – George Pickering – Bryon Gilroy 12 Mayıs 2001.
 5. Avrupa’da Yabancı Dil Politikaları ve Türkiye, İstanbul Goethe Enstitüsü, Prof. Dr. Gerhard Neuner, 22 Haziran 2001.
 6. The Future of Englishes, Boğaziçi Üniversitesi, David Crystal, 12 Eylül 2001
 7. Türkiye’de Dillerin Eğitimi ve Avrupa Çokdilliliği, Kollokyum, İstanbul Üniversitesi, 28-30 Kasım 2001.
 8. Learn & change strategies, Florya Koleji, 16 Mart 2002.
 9.  6th Annual ELT Conference – PAST TENSE, PRESENT LIVES ! – The Good, The Bad, The CHANGE!!! ,Plenary speakers : *Mario Rinvolucri, *Paul Seligson *Hugh Dellar , Ozel Kultur ilkogretim Okulu, 6 Nisan 2002
 10. Facing Challenges in ELT, Özel Marmara Eğitim Kurumları, 13 Nisan 2002
 11. Unlocking the handcuffs of skills development in Turkey, Oxford University Press, Michael Swan – Teresa Doğuelli, 25 Mayıs 2002
 12. II. Uluslararsı Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, Sakarya Üniversitesi, 16-17-18 Ekim 2002
 13. Grenzenlos Studieren und Arbeiten im Ausland – Üniversitelerin Tanıtım Fuarı, Bochum- Almanya, 19-21 Kasım 2002
 14. “Speaking in the Monolingual Classroom: Need for a Fresh Approach?”, Bilkent Üniversitesi-Ankara, 23-24-25 Ocak 2003
 15. Jeff Connor-Linton Semineri, İU Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi – İstanbul, 31 Ocak 2003
 16. Akşit Göktürk Anma Toplantısı, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 27-28 Şubat 2003
 17. Partnershıp for Prosperus Performance”, Özel Florya Kolej, 8 Mart 2003.
 18. “Positive Forms of the Group Dynamic”, İhlas Koleji – İstanbul, 29 Mart 2003.
 19. “The bearable burden of writing”, Kültür Koleji-İstanbul, 5 Nisan 2003
 20. “Jazzing up your classroom”, Terakki Vakfı Okulları-İstanbul, 12 Nisan 2003.
 21. “One language, many voices, ELT across borders.”, Işık Üniversitesi – İstanbul, 17-18 Nisan 2003.
 22. “Language teaching in diversity and for diversity”, Maltepe Üniversitesi – İstanbul, 10 Mayıs 2003.
 23. ESOL 2003 Online Professional Development Program, “How to teach Online”, 1 Eylül 2003 – 27 Şubat 2004
 24. “Reading Theory”, Tom Miller, İstanbul Üniversitesi, 26 Nisan 2004
 25. “Love Conquers All”, Kültür Koleji, 3 Nisan 2004
 26. Bilfen I. Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Bilfen Okulları, 17 Nisan 2004
 27. ELT SEMİNAR”, Şehremini Lisesi, 31 Mayıs 2004
 28. ‘The Summer Institute’, Boğaziçi Üniversitesi, 12-23 Temmuz 2004
 29. ‘Testing’, Istanbul Universitesi – Baltalimani Tesisleri, 15-16-17 Eylul 2004
 30. ‘New Teaching Methods, (Jeremy Harmer), Yeditepe Universitesi, 29 Eylul 2004
 31. ‘Get Visual!’, Paul Seligson, Istanbul Universitesi, 19 Ekim 2004
 32. ‘Discourse’, Tom Miller, Istanbul Universitesi, 5 Kasim 2004
 33. ‘Future: e-learning / 1st International Conference on Innovations in Learning for the Future,  Istanbul Universitesi, 26-27 Kasim 2004
 34. ELT Conference, Bill Snyder, Istanbul Universitesi, 23 Aralik 2004
 35. “NEUE MEDIEN”, Matthias Knopp, Stefan Neubert (Koln University), Istanbul University, 24 Mart 2005
 36. TASK BASED LANGUAGE LEARNING, Alice MacKey (Georgetown Univesity), Istanbul Universitesi, 27 Nisan 2005
 37. “Postmodern criticism and the reading of literature in the classroom“, Istanbul Universitesi, Prof. Dr. Jurgen Donnerstag, 28 Mart 2006
 38. “How to write professional/sparkling CVs”, Istanbul Universitesi, Beatrice Vanni, 05 Nisan 2006
 39. ELT Conference, Istanbul Universitesi, Hugh Dellar, 17 Nisan 2006
 40. “Changing Attitudes in ELT”, Maltepe Universitesi, 6 Mayis 2006
 41. Weekend Workshopping, Doga Koleji, 7 Mayis 2006
 42. “Teachers and Students as Architects of Constructive Learning”, Bahcesehir College, 13 Mayis 2006
 43. Kuresellesme ve Ulusal Egitim Kurultayi, Istanbul Univrsitesi, 20-21 Mayis 2006
 44. Ludwig-Maximillians Universitesi, Munih- Almanya Kitaplik Calismasi 20-21 Temmuz 2006
 45. “Language Teacher Education and World Englishes”, Prof. Suresh Canagarajah, Bogazici Universitesi, 20-23 Kasim 2006
 46. Pozitif Düşünmek ve Yaşamak, Indus Eğitim Danışmanlık, İstanbul, 17 Kasım 2006
 47. Education in Europe, Istanbul Universitesi, Iletisim Fakultesi, Mart 2007
 48. Teaching Listening, Istanbul Universitesi, Nisan 2007
 49. Hayata Bakis ve Proaktivite, Istanbul Universitesi, 30 Mayis 2007
 50. “Podcasting in Fremdsprachenunterricht”, Rodka Morongova, Istanbul Universitesi, 05 Aralik 2007
 51. “The Power of Educational Research”, Prof. Dr. David C. Berliner, 21 Subat 2008
 52. “Language exerts hidden power, like the moon on the tides”, Istanbul Cevre Okullari, 23.02.2008
 53. “Language Learner Autonomy, The European Language Portfolio and Language Learning at  University, David Little, Istanbul University, 13.03.2008
 54. “The Power of Communication”, Beykent Egitim Kurumlari, Istanbul 29 Mart 2008
 55. “Exploring ELT Trends II, Responding to Innovations, Kultur Koleji, Istanbul 5 Nisan 2008
 56. International Exams, Nuans Publishing, Istanbul, 19 Nisan 2008
 57.  5th ELT Conference, Sounding Out Links in Learning, Bahcesehir Koleji, Istanbul, 3 Mayis 2008
 58.  2. Ulusal Bilgisayar Deskeli Ogrenme Sempozyumu, Bahceshir Universitesi Istanbul, 16-17 Mayis 2008
 59. Assess Thyself, Assess the students; Common Grounds for Secondary School and University ELT Professionals, Istanbul Bilgi University, 24 Mayis 2008
 60. Partnership for Prosperus Performance, Florya Koleji, 21 Mart 2009
 61. Technology: Current Approaches, New Trends and best examples in e-ducation, Kultur Koleji, 4 Nisan 2009
 62. Qualitative Research: Frame Analysis Method, BÖTE Bölümü, Istanbul Universitesi, 6 Nisan 2009
 63. Building Bridges between you and your Students, MEV College, 11 Nisan2009
 64. 2.nd Deep Down into ELT, Fatih University, Istanbul, 25-26 Nisan 2009
 65. Professional Development: Challenges and Opportunities for Teachers, Bahcesehir University, Istanbul, 23 Mayıs 2009
 66. ELT in a Globalized World: Exploring New Opportunities and Meeting the Challenges of Today, Istek Yeditepe University, Istanbul 27-28 Mart 2010
 67. Teachnology and More, Kultur Koleji, Istanbul 10 Nisan, 2010
 68. Oxford Teachers’ Academy Teacher Training Program, Lisbon Portugal, 26-29 Nisan 2010
 69. Value Added Teaching cashing in on CLIL, Bahcesehir University, Istanbul, 15 Mayıs 2010
 70. New Trends and Innovations in ELT, Istanbul Aydın University, 23 Ekim 2010
 71. Turning Challenges into Opprtunities, 1st International ELT Conference, Doğuş Üniversitesi, 26-27 Kasım 2011
 72. Researching Teachers in-servive Training and After, Istanbul Aydın University, 25 Şubat 2012
 73. The Art of Communication in ELT, Okyanus Kolejleri, İstanbul, 3 Mart 2012
 74. The Use of Technology in Student Centered Learning, Beykent University, Istanbul, 31 Mart  2012
 75. BTEC Implementation Training (EDEXCEL), Istanbul University Language Center, 11-12 Eylül 2012
 76. Researching Intercultural Communication, Adrian Holliday, Istanbul University, 18 Eylül 2012
 77. “WIRED IN OR OUT: Web Technologies in ELT Classrooms, International Symposium Yıidız Technical University, Istanbul, 1-2 Aralık 2012
 78. Inovasyon Fuari, Proje Tanitimi, 24-27 Ekim 2013
 79. Eğitim Teknolojileri Zirvesi, 31 Mayıs 2014
 80. 3. Ulusal Dil Eğitim Kurultayı, Boğaziçi Üniversitesi, 23-24 Ekim 2014
 81. 2.nd Meeting of EU Camelot Project, Istanbul University, 14-16 Kasim 2014
 82. Eğitim Teknolojileri Zirvesi, 14 Mart 2015
 83. IETC 2015, International Research Symposium on E-Learning and New Media, Istanbul 27-29 May 2015
 84. Eğitim Teknolojileri Zirvesi (ETZ), 5 Mart 2016

Sertifikalar:

 1. Certificate of Attendance, Bahçeşehir College, 13 May 2006
 2. Certificate of Attendance, Istanbul Cevre Okullari, 23 February 2008
 3. Certificate of Attendance, Beykent College, March 29 2008
 4. Certificate of Attendance, Kultur Koleji, April 5 2008
 5. Certificate of Attendance, Nuans Publishing, Istanbul, 19 April 2008
 6. Certificate of Attendance, Bahcesehir Koleji, Istanbul, 3 Mayis 2008
 7. Certificate of Attendance, Kultur Koleji, 21 Mart 2009
 8. Certificate of Attendance, MEV College, 11 Nisan 2009
 9. Certificate of Attendance, Fatih University, 25-26 Nisan 2009
 10. Certificate of Attendance, Istek Yeditepe University, 27-28 Mart 2010
 11. Certificate of Attendance, Bahcesehir University, Istanbul, 15 Mayıs 2010
 12. Certificate of Attendance, Aydın University, Istanbul 23 October 2010
 13. Certificate of Attendance, Dogus University, Istanbul 26-27 November 2011
 14. Certificate of Attendance, Okyanus Kolejleri, Istanbul, 3 March 2012
 15. Certificate of Attendance, Beykent Üniversitesi, Istanbul, 31 March 2012
 16. Certificate of Attendance, BTEC Implementation Training (EDEXCEL), Istanbul, 11-12 September 2012
 17. Certificate of Attendance, Eğitim Teknolojileri Zirvesi, 31 May 2014
 18. Certificate of Attendance, 3. Ulusal Dil Egitim Kurultayuı, Boğazici Üniversitesi, 23- 24 Ekim 2014
 19. Certificate of Attendance, Eğitim Teknolojileri Zirvesi, 14 Mart 2015
 20. Certificate of Attendance, IETC 2015, International Research Symposium on E-Learning and New Media, Istanbul 27-29 May 2015