Dersler ve Bilimsel Yayınlar

Dersler ve Bilimsel Yayınlar

YAYINLAR:

Bilimsel Yayınlar:

1. Zengin, Ramazan. “Using 3-D Virtual Learning Environments to Improve Listening Skill.” Intelligent Design of Interactive Multimedia Listening Software. N.p.: IGI, 2015. 296-312. Print.

2.       “Individualized Education in the Context of Turkey: Communication in Education”, 1st International Communication in the Millenium, University of Texas at Austin, February 2003, s. 479-507

3.       “A Research About the English Language Teachers’ use of Instructional Technologies in Turkey”, HAYEF Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, Ekim 2007, ss 79-102

4.       “Oluşturmacılık Kuramı Bağlamında Çevrimiçi Öğretim Platformu MOODLE’ın Öğretmen Yetiştirmede Kullanımı, HAYEF Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, ss. 55-73

5.       Using Virtual Learning Environments in Language Teaching: Machinima And Victa As Two Case Studies, İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Dergisi (AUZED) Cilt 1, Sayı 1, Ocak 2015, IJODE, ss. 55-65

6. Doktora Tezi, İSTANBUL İLİ ANADOLU LİSELERİ TEMELİNDE İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN ARAÇ-GEREÇ VE TEKNOLOJİ KULLANIM OLANAKLARI/YETERLİLİKLERİ

7. Yüksek Lisans Tezi, Yabanci Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Alıştırmalar

DERSLER:

Social English

Business English

Academic Classes

  • English Language Teaching Methods
  • Materials Design
  • Instructional Technologies
  • Current Issues in ELT
  • Seminar I – II
  • Autonomous Learning
  • Teaching Turkish as a Foreign Language